Punkt Przedszkolny „Igraszka” jest placówką:

 • przeznaczoną dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat;
 • funkcjonującą zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z 7.09.1991r. oraz prowadzącą szeroko pojętą działalność lingwistyczno – artystyczną;
 • otwartą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30, z możliwością przedłużenia czasu pracy do godziny 18.00;
 • oferującą wyżywienie od wyspecjalizowanej i profesjonalnej firmy cateringowej (3 posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i napoje bez ograniczeń);
 • skoncentrowaną na pomocy dzieciom w ich socjalizacji oraz przygotowaniu do kolejnych etapów kształcenia;
 • służącą rodzicom fachową poradą i doświadczeniem towarzysząc wspólnie w rozwoju naszych dzieci.

Zapewniamy:

 • profesjonalną, odpowiedzialną, kreatywną, i sympatyczna kadrę pedagogiczną;
 • własny ogrodzony plac zabaw;
 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych;
 • współpracę z logopedą i psychologiem.

Wspieramy dzieci w ich:

 • indywidualnym rozwoju emocjonalnym, psychicznym i fizycznym;
 • rozwijającej się samodzielności i odpowiedzialności;
 • zdolnościach poznawczych i percepcyjnych;
 • doskonaleniu koncentracji i pamięci;
 • doświadczaniu otaczającego świata;
 • kontaktach interpersonalnych z drugą osobą;
 • poznawaniu, rozumieniu i akceptowaniu uniwersalnych wartości oraz zasad;
 • twórczym i swobodnym działaniu.

Oferujemy dzieciom możliwość korzystania z zajęć adaptacyjnych w ramach abonamentu. Dzięki tym zajęciom:

 • dzieci oswajają się z nową sytuacją bycia w grupie rówieśników;
 • uczestniczą w zabawach dydaktycznych, plastycznych i muzycznych;
 • rodzic może być obecny przy dziecku, co daje mu poczucie bezpieczeństwa;
 • rozpoczyna się budowanie relacji rodzic – dziecko – nauczyciel;
 • rodzic ma możliwość zdobywania przydatnych informacji i porad.