Kadra

Kadrę nauczycieli przedszkolnych tworzą wykwalifikowani, doświadczeni, odpowiedzialni i zaangażowani w swoją prace pedagodzy. Wszyscy nauczyciele mają ukończone studia ze specjalizacji: pedagogika wieku dziecięcego.

Ich celem jest:

  • budowanie przyjaznej atmosfery w przedszkolu,
  • pomoc dzieciom w adaptacji do nowego otoczenia,
  • dbanie o indywidualny rozwój podopiecznych,
  • rozbudzanie zainteresowań i wrodzonych zdolności każdego dziecka,
  • zapewnianie dzieciom należytej opieki i poczucia bezpieczeństwa.

Dzięki swojemu wykształceniu oraz posiadanym umiejętnościom pracują z dziećmi na zasadach partnerstwa, otwartości i zrozumienia. Nauczyciele kładą nacisk na zdobywanie przez dzieci nowych doświadczeń oraz rozbudzają w dzieciach ich naturalny potencjał.

Do grona kadry przedszkolnej należą także odpowiednio przygotowani specjaliści: logopeda i psychopedagog, którzy organizują spotkania i konsultacje z rodzicami. Ich zadaniem jest pomoc rodzicom w zdiagnozowaniu potrzeb, ewentualnych trudności oraz możliwości rozwojowych dzieci. Współpraca ze specjalistami służy lepszemu poznaniu naszych dzieci oraz stworzeniu optymalnie najlepszych warunków dla ich wszechstronnego rozwoju.