Cenimy się

 • opłata wpisowa : Ozł ;
 • Czesne : 500 zł/ miesiąc (w tym wszelkie zajęcia dodatkowe, kolejne rodzeństwo 20 % zniżki);
 • Opłata za wyżywienie: 11 zł (dzienna stawka za trzy posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i napoje);
 • Dzieci zapisane na stały pobyt w przedszkolu nie mogą być przepisywane na abonamenty;
 • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic nie ponosi kosztów wyżywienia po uprzednim poinformowaniu placówki do godziny 8.00 danego dnia;
 • Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców z obowiązku opłacenia czesnego;
 • Opłata za opiekę nad dzieckiem przekraczającą godziny pracy placówki ( 7.00 – 17.30) wynosi dodatkowo 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę zegarową;
 • Dzieci zostaną objęte obowiązkiem rocznego ubezpieczenia w wybranej firmie ubezpieczeniowej, płatnego po zapisaniu dziecka do przedszkola, z wyjątkiem sytuacji, gdy dziecko jest już ubezpieczone indywidualnie przez rodziców.

Istnieje możliwość korzystania z usług punktu przedszkolnego w formie abonamentu, czyli zapisania dzieci na zajęcia adaptacyjne lub w razie braku możliwości zostawienia dziecka pod czyjąś opieką, na kilka godzin w ciągu dnia.

 • Abonament na 55h w miesiącu za 300zł.

Zapisy:

 • Rekrutacja dzieci odbywa się przez cały rok kalendarzowy.
 • Dzieci są przyjmowane w kolejności zgłoszeń.
 • Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do naszego przedszkola oraz dzieci, które uczęszczały na zajęcia adaptacyjne.
 • Dzieci wpisywane są na listę po uiszczeniu przez rodziców wpisowego.
 • Liczba miejsc jest ograniczona.